our blog

Shalaw Rahem

Biträdande jurist

+46 70 898 92 23

shalaw@advokatvaziri.se


Verksamhetsområden

Målsägandebiträde

Särskild företrädare för barn

Asyl- och migrationsrätt(inkl. arbetstillstånd, anknytning, medborgarskap)

Tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV)

Familjerätt (Vårdnad, boende och umgänge)


Språk:

  • Svenska
  • Engelska
  • Kurdiska

Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm.

Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

Adelgatan 21, 211 22 Malmö.