Arvode/Rättsskydd/Rättshjälp

Arvode

Det lönar sig att koppla in en advokatbyrå tidigt när du får juridiska problem. Det arvode som en advokat debiterar skall vara skäligt. I många fall finns möjlighet att få ersättning för hela eller delar av ombudskostnaderna.

Advokatbyrån Vaziri arbetar för dig och för att hjälpa dig lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån vår kunskap och erfarenhet kan vi många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket sparar både tid och pengar.

Rättsskydd

I din hemförsäkring finns normalt ett rättsskydd som täcker upp till 80% av dina rättegångskostnader. Självrisken är alltså 20%, som du måste bekosta på egen hand. Rättsskyddet täcker även motpartskostnader om man skulle förlora en rättegång.

Advokatbyrån Vaziri hjälper dig att ansökan om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man ofta ansöka om statlig rättshjälp. Den statliga rättshjälpen täcker 60 % – 100 % av dina egna ombudskostnader upp till 100 timmar. Utgångspunkten vid prövningen om du har rätt till statlig rättshjälp är din årsinkomst. Om din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr kan du ha rätt till rättshjälp.

Advokatbyrån Vaziri hjälper dig att ansökan om rättshjälp.