Baharak Vaziri

Advokat Baharak Vaziri är grundare och VD.

Baharak har avlagt juris- kandidatexamen vid Stockholms Universitet 2006, med specialisering inom straffrättens påföljds lära, familjerätt, försäkringsrätt samt bolagsstyrning.

Baharak Vaziri åtar sig uppdrag framförallt som offentlig försvarare, målsägandebiträde och specialiserad inom eko brott.

Språk : Kurdiska, Engelska & Persiska
E-mail : baharak@advokatvaziri.se
Tel : 073-738 37 77