Dalia Ali

Dalia Ali har avlagt sin juristexamen, Master in Law, vid Stockholms universitet våren 2018, med specialisering inom migrationsrätt samt straffrätt.

Hon skrev sitt examensarbete inom migrationsrätt. Hon har under studietiden arbetat på statlig myndighet.

Dalia åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden

Språk : Svenska, Engelska & Arabiska
E-mail : dalia@advokatvaziri.se
Tel : 072 – 389 62 39