Familjerätt

Familjerättsliga ärenden är ofta mycket känsliga och har stor betydelse för dig som privatperson. Vi kan hjälpa dig såväl med de frågor som rör de ekonomiska delarna såsom bodelning, arvskifte m.m. som med frågor om vårdnad och umgänge. Det är viktigt att du har ett ombud vid din sida som är både professionell och skicklig. Det krävs god juridisk kompetens och finkänslighet för att lösa familjerättsliga frågor.

Vi kan hjälpa dig med

Vårdnad
Umgänge
Barns boende
Bodelning
Äktenskapsskillnad
Gåvobrev
Äktenskapsförord
Samboavtal
Samäganderättsavtal
Testamente
Boutredningsman
Bouppteckning
Arvsskifte

I många familjerättliga mål kan du beviljas rättshjälp eller begagna dig av din rättsskyddsförsäkring. Vi hjälper dig naturligtvis med ansökan. Du kan även anlita oss som privat ombud.