Felicia Selberg

Felicia Selberg
Felicia Selberg har avlagt juristexamen, Master in Law, vid Stockholms universitet 2014 med inriktning mot processrätt. Hon skrev sitt examensarbete inom bevisföring har läst fördjupningskurserna civilprocessrätt samt straffprocessrätt.

Felicia har efter avslutade studier arbetat främst med kommersiell avtalsrätt och upphandling men hon har även åtagit sig en mängd uppdrag inom ekonomisk familjerätt och brottmål. Hon kommer närmast från ett stort internationellt företag där hon huvudsakligen arbetade med olika former av garantier. Felicia åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden.

Språk : Svenska, Engelska
E-mail : Felicia@advokatvaziri.se
Tel : 072-389 62 38