Förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätt reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter. Ofta ingås avtal inom olika rättsområden utan att närmare begrunda vilka konsekvenser som detta för med sig. Ett gott råd kan vara att rådfråga en advokat innan avtal träffas eller när man befarar problem på grund innehållet i ett redan träffat avtal. Vi företräder både privatpersoner och företag.

Vi kan hjälpa dig med 

 Upprättande av avtal
 Granskning av avtal
 Fordringsrätt
 Skadestånd