Idrottsjuridik

Advokatbyrån Vaziri representerar ett flertal klienter inom Fotboll.

Advokatbyrån Vaziri befattar sig med kontraktsförhandlingar och sponsoravtal, så att våra klienter kan koncentrera sig på det dem är bäst på utan att behöva oroa sig för sitt ekonomiska välbefinnande.

En fotbollsspelare kan enligt FIFAs agentregler företrädas av en nära anhörig (i princip en förälder, en mor- eller farförälder alternativt ett syskon), en FIFA-licensierad agent eller en advokat där Advokatbyrån Vaziri faller under. Vi anser att det finns väsentliga fördelar för en fotbollsspelare att företrädas av en agent som har en juridisk universitetsutbildning i allmänhet och en kompetens i idrottsrelaterad juridik i synnerhet.

Vi strävar att få ut det bästa arvodet till varje enskild klient, samtidigt uppskattar vi att allt inte handlar om pengar.

Advokatbyrån Vaziri sätter enligt god advokatsed alltid klientens intressen i första hand.

Planering:

Med alla våra klienter har Advokatbyrån Vaziri en genomgående planering och en framtida handlingsplan. Nyckeln till framgång är att tillsammans skapa långsiktiga samt kortsiktiga mål.

När det gäller att hitta nya projekt till våra klienter samarbetar vi med andra agenter och advokater nationellt samt internationellt.

Internationella Partners:

Det är omöjligt att på egen hand ha daglig kontakt med alla internationella partners. Vi har därför genom åren byggt upp ett starkt kontaktnät från dem största idrotts länderna.

Har ni några frågor är ni mer än välkomna att höra av er till oss.