Jian Shafie

Jian Shafie har avlagt sin juristexamen, Master in Law, vid Stockholms universitet. Vidare är Jian psykoterapeut och doktor i klinisk psykologi.

Han har tidigare varit verksam som universitetslärare och bankjurist, samt arbetat på advokatbyrå och statlig myndighet. Jian åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden.

Språk : Svenska, Engelska, Persiska och Kurdiska
E-mail : jian@advokatvaziri.se
Tel : 0700 – 24 90 70