Migrationsrätt

Advokatbyrån Vaziri har stor erfarenhet av migrationsrätt. Migrationsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer. Vi kan ge dig biträde på svenska, engelska, persiska och kurdiska.

Vi kan hjälpa dig med

 Asyl
 Uppehållstillstånd
 Arbetstillstånd
 Medborgarskap
 Uppehållstillstånd på grund av anknytning m.m.

I mål som rör asyl och migrationsrätt kan du få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet betalas av staten och du har möjlighet att ange vem du vill ha som offentligt biträde.

Du kan även anlita oss som privat ombud.