Nadine Cheffi

Nadine Cheffi, läser termin 5 på juristprogrammet och fil.stud i data- samt systemvetenskap.

Nadine har tidigare suttit som nämndeman i förvaltningsrätten och i Attunda Tingsrätt. Hennes mål är att specialisera mig inom straffrätt och IT-rätt.

Språk : Svenska, Engelska, Arabiska
Tel : 08-580 190 90