Shalaw Rahem

Shalaw Rahem tog sin Jur kand examen vid Lunds Universitet.

Han har tidigare erfarenhet av arbete på humanjuridiska byråer, samt statliga myndigheter som Migrationsverket. Med den bakgrunden besitter han en bred och gedigen kompetens.

Shalaw åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden.

Språk : Svenska, Engelska, Kurdiska
E-mail : shalaw@advokatvaziri.se
Tel : 070 898 92 23